forkortningar.se

Rekommendationer vid användning av förkortningar

  • Förkortningar är naturligtvis inte enbart av ondo.
  • Så länge läsare och skribent är överens om vad de betyder kan de absolut vara praktiska.
  • Då gäller det bara att använda dem på rätt sätt. Hur ska man då hantera dem?
  • Första gången de används bör man skriva ut hela namnet med förkortningen inom parentes: Europeiska centralbanken (ECB).
  • Förekommer det ett stort antal olika förkortningar i en text kan det vara en god idé att göra en samlad ordlista över förkortningarna.


Källa: Förkortningar på gott och ont