forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
tbx tillbaka Om man har sagt att man snart är tillbaka skriver man tbx Data/IT/Internet Svenska
s. k. så kallad (så kallat, så kallade) - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
pa Postadress - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
tbh tillbehör - Allmänt Svenska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
vpl värnpliktig - Allmänt Svenska
OF Odd Fellows Ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England. Organisation Engelska
s sekund - Allmänt Svenska
o.s.a om svar anhålles Mottagaren av en inbjudan ombeds att svara om hon eller han avser att komma eller inte. Allmänt Svenska